تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا - حمایت از قیام مردم ایران

 

جمعی از ایرانیان آزاده در تورنتو(کانادا) روز شنبه ۳اسفند با برگزاری تظاهرات در مرکز شهر، حمایت خود از قیام مردم ایران و تحریم خیمه شب بازی انتخابات رژیم آخوندی توسط مردم را اعلام کردند.

صفحه1 از5931