یک مقام آمریکا به سی بی اس گفت، حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی توسط خامنه ای، تأیید شد، اما فقط به این شرط که امکان انکار آن وجود داشته باشد.

سی بی اس با اشاره به کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی ائتلاف عربی و افشای نقش رژیم ایران در شلیک موشک افزود: مقامهای آمریکا گفتند قاطع‌ترین شواهد هنوز منتشر نشده است و آن عکسهای ماهواره یی است که نشان می‌دهد نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای حمله از پایگاه هوایی اهواز هستند.

به گزارش سی بی اس از آنجا سلاحها از طریق حریم هوایی کویت به سمت عربستان سعودی شلیک شدند و حدود ۴۰۰ مایل به سمت اهداف آنها در عربستان سعودی پرواز کردند. عکس های ماهواره ای برای متوقف کردن حمله، فایده ای نداشتند زیرا اهمیت آنها تا بعد از عمل مشخص نشد.