همزمان با تجمعهای بزرگ در میادین اصلی شهرهای لبنان، دانشجویان و دانش آموزان لبنان روز پنجشنبه در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند.

اسکای نیوز گزارش داد: در بیروت دانش آموزان و دانشجویان و معلمان پیش از آنکه مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کنند در خیابانهای این شهر به راهپیمایی پرداختند. در طرابلس و عکار نیز معترضان، تاسیسات حیاتی و برخی بانکها را بستند. در مناطق مختلف بقاع و صیدا مردم به دانش آموزان تظاهرکننده پیوستند و ضمن فلج کردن عبور و مرور حاضر نشدند پیش از محقق شدن خواسته‌هایشان از تظاهرات دست بردارند.

پایگاه اطلاع رسانی اکسیوس آمریکا نوشت:‌ آتش اعتراضات لبنان و عراق ممکن است گریبانگیر رژیم ایران بشود.
تهران، اعتراضات را به‌عنوان تهدیدی برای جاه‌طلبیهای منطقه ای‌ خود می‌بیند. هم‌چنین سران ایران بسیار مراقب هستند اعتراضات الهام‌بخش تظاهرات در داخل ایران نشود.
با وجود امتیازات داده شده تاکنون، اعتراضات در هر دو کشور طی روزهای آخر ادامه داشت.

وزارت خارجه آمریکا: ارتش لبنان باید به‌حمایت از تظاهر کنندگان ادامه دهد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت:‌ تظاهرات مردم لبنان انعکاس خواسته آنان برای ایجاد رفرم اقتصادی و پایان دادن به فساد افسار گسیخته است.
این مقام افزود:‌«ما شاهد حفاظت ارتش لبنان از تظاهر کنندگان بوده ایم و انتظار داریم این کار ادامه پیدا کند».