فراخوان به سازمان بهداشت جهانی برای اعزام هیات و به پزشکان و پرستاران فداکار برای کمک به مردم

خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شب گذشته با ابراز همدردی با هموطنان مبتلا به ویروس کرونا گفت رژیم آخوندی که از مدتها پیش در جریان ورود این ویروس به کشور بود، به خاطر جمع کردن جمعیت و کساد نشدن برنامه ۲۲ بهمن و نمایش انتخابات در ۲ اسفند، بدستور خامنه ای پنهان کاری پیشه کرد و بیماری به خاطر بی‌اطلاعی مردم در مناطق مختلف کشور به سرعت گسترش پیدا کرد.

خانم رجوی بار دیگر خواهان اعزام هیأتهای نظارت و درمان از سوی سازمان بهداشت جهانی به ایران شد و پرستاران و پزشکان فداکار را به راهنمایی و کمک به مردم برای مقابله با بیماری فراخواند و تأکید کرد رژیم باید امکانات درمانی را که بطور گسترده در انحصار آخوندهای حاکم و پاسداران است در اختیار مردم و بیمارستانها و پزشکان معالج قرار بدهد.
 
در همین حال خامنه ای صبح امروز در یک فرار به جلوی ابلهانه با بیرحمی و قساوت، بدون یک ابراز همدردی لفظی با قربانیان و حتی بدون اینکه اسم کرونا را ببرد آنرا بهانه ای برای دعوت به تحریم انتخابات توصیف کرد و گفت «حالا آخری هم که یک بهانه‌ای پیدا کردند که این بیماری بود ... یک بهانه خوب یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردند نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود». البته از نظر مردم ایران کرونای اصلی نظام منحوس ولایت فقیه است که همه دردها و مشکلات از آن ناشی میشود و باید از میان برداشته شود.

در حالیکه وزارت بهداشت و دولت روحانی دست کم از یک ماه پیش در جریان ورود ویروس به کشور قرار داشته اند، اولین دستور العمل بعد از درگذشت چندین نفر در قم ناگزیر در اول اسفند به استانها ابلاغ شد. خامنه ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم از ابتدا در جریان ورود ویروس قرار داشته اند. امروز وزیر بهداشت آخوندها اذعان کرد که ویروس از طریق چین و افرادی که به چین تردد داشته اند منتقل شده است. در حالیکه اکثر کشورهای جهان پروازهای خود را به چین قطع کرده اند، پروازهای ماهان ایر پاسداران به چین ادامه یافته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ اسفند ۱۳۹۸(۲۳ فوریه ۲۰۲۲)