افزایش جانگداز جانباختگان فاجعه کرونا به ۱۴هزار و ۲۰۰ نفر در ۲۳۶ شهر