شامگاه دوشنبه ۱۱فروردین ۱۳۹۹ زندانیان زندان سپیدار اهواز دست به شورش زدند.

نیروهای سرکوبگر رژیم برای مقابله با شورش زندانیان اقدام به تیراندازی کردند. درگیری و صدای شلیک گلوله تا پاسی از شب ادامه داشت. این شورش در پی افزایش نگرانی زندانیان نسبت به شیوع کرونا و خودداری رژیم آخوندی از آزادی زندانیان صورت گرفت.

بدنبال شورش زندانیان در زندان سپیدار اهواز سخنگوی مجاهدین گفت: درود و دست مریزاد به زندانیان شورشی در اهواز. شورش، آزادی شورش، آزادی

حیدر عباس زاده، سرکرده جنایتکار نیروی انتظامی استان خوزستان به شورش زندانیان سپیدار اهواز اعتراف کرد و گفت: «تعدادی از زندانیان بند ۲ زندان سپیدار اهواز قصد آشوب و ایجاد ناآرامی داشتند... آنها اقدام به سوزاندن چند سطل زباله در درون زندان کردند. عوامل امنیتی و انتظامی حاضر در زندان این آتش سوزی‌ها را هم مهار کردند».