آخوند روحانی:‌ تعداد مبتلایان کرونا دارد رو به بالا می‌رود. شرایط الان از نظر کرونا حتی خطرناکتر از زمان اسفند و فروردین است.

آخوندی روحانی – ۱۰ خرداد ۹۹:‌ این را مردم باید باور کنند ما به این زودی به شرایط قبل از کرونا نمی‌توانیم برگردیم یعنی اگر مردم فکر می‌کنند مثلاً پانزده روز دیگر یک ماه دیگر دو ماه دیگر ما برمی‌گردیم به شرایط مثلاً دیماه و اوایل بهمن سال گذشته این‌چنین نیست.

و اتفاقاً این دوران سخت‌تری از دوران اسفند و فروردین هست. چرا؟ اولاً تعداد مبتلایان ای که ما داریم کشف می‌کنیم عددش می‌رود بالا... بنابراین کار ما امروز یک مقداری سخت‌تر از گذشته شده.

 با همه این اوضاع القای ترس القای اضطراب القای عدم قطعیت نسبت به آینده زندگی به‌نظر من چیزی نیست که مفید باشد یعنی ما باید تصمیم را بر این بگیریم که با یک ویروسی بنا هست ماه‌ها زندگی کنیم این ویروس می‌رود استان بغلی از استان بغلی دومرتبه دوره سفرش و اقامت اش بسر می‌آید به استان بعدی می‌رود.

اما بعضی از استانها توی شرایط حاد قرار می‌گیرند و می‌روند بالای یک. آنجا که ما بالای یک قرار می‌گیریم همه باید مراقبت شدید بکنند، همه باید کمک کنیم واقعا، اگر کمک نکنیم، حتی اگر لازم باشد ممکن است برخی از محدودیتها را اعمال بکنیم، چاره‌یی نداریم.
درب مساجد به روی مردم در سراسر کشور یعنی این دیگه مربوط به مناطق سفید نیست در سراسر کشور مسجدها با اجرای دستورالعملها برای نمازهای یومیه باز می‌شود
مسأله دوم مسأله پاساژها هست که ما یک محدودیتی برای آنها قائل بودیم که تا ساعت ۶ بعدازظهر باشند و بعد ببندند این محدودیت را ما امروز از لحاظ ساعت کاری بر می داریم انشاءالله خودشان همه دستورالعملها را مراعات می‌کنند که ما مشکلی نداشته باشیم.