به‌دعوت جوامع ایرانیان هامبورگ، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، هموطنان آزاده و اشرف نشانها در این شهر در همبستگی با قیام قهرمانانه مردم ایران و شهرهای شورشی روز جمعه ۱۵ آذر تظاهرات و راهپیمایی کردند.

 

برغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی، روز شنبه شمار زیادی از دانشجویان در بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو در محوطه دانشگاه دست به تجمع زده و شعارهایی در حمایت از قیام سراسری مردم ایران، همبستگی با قیام آفرینان و شهیدان و علیه رژیم آخوندی سر دادند.

صفحه2 از5903