با اوجگیری قیام مردم عراق برای به زیر کشیدن دولت و نخست وزیر تحت امر رژیم ولایت فقیه، و پس از تأکید آیت الله سیستانی به برکناری و سلب اعتماد از دولت، بعد از ظهر جمعه عادل عبدالمهدی مهره سرسپرده خامنه ای، برکناری خود را پذیرفت و استعفای خود را اعلام کرد.

صفحه3 از5901