یکی از آخوندهای حوزه جهل و جنایت کارزون که در جریان قیام مردم به آتش کشیده شد، گفت: آشوبگران همه‌جور امکانات داشتند؛ از اسلحه،‌ کوکتل‌مولوتوف و ترقه‌های دست‌ساز گرفته تا چماق و قمه.


پولیتیکو می نویسد:‌ طی چند روز گذشته تظاهر کنندگان، ماشینها، بانک ها، پمپ بنزین ها، ایستگاه های پلیس در موجی از نا آرامی که تعادل سران رژیم را بر هم زده به آتش کشیده اند. شمار زیادی کشته شدند.

صفحه7 از5901