رحمان کریمی: عجب خائن مزور پر رویی واقعا !


در این گیر و دار که ملت مظلوم و ستمدیده ایران در بحران کرونا در جهنم فاشیست های بی رحم حاکم می سوزند و می گدازند و نیز در شرایط جسمی و روحی این قلم که بعد از یک عمل سنگین جراحی، دوره نقاهت را می گذراند چرا آدم مسئول ناگزیر باشد که دگر بار به یک خائن مسلم شناخته شده بپردازد؟ زیرا جو سیاسی خارج کشور بیش از آنکه مطبوع طبع یک مبارز باشد، متأسفانه مقبول طبع و خواست رژیم است.

علی صفوی: در رثای دکتر کاظم رجوی، در سی امین سالگرد جاودانگی اش


۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، مصادف است با سی امین سالگرد ترور بزدلانه و ناجوانمردانه پروفسور کاظم رجوی، استاد علوم سیاسی، جامعه شناسی و حقوق در دانشگاه های ژنو و پاریس، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ژنو، اولین سفیر ایران پس از سرنگونی رژیم فاسد و تبهکار پهلوی در مقر اروپایی ملل متحد و سفیر تام الاختیار ایران بعد از انقلاب در هفت کشور آفریقایی، بدست آدمکشان اعزامی خامنه ای و رفسنجانی.