وقتی از قول آقای اسماعیل نوری‌علا خواندم: «بعد از ۴۰ سال ملت ایران ضرر کرده، شکنجه شده و… تازه بخواهد بیاید آقای خامنه‌ای را بردارد خانم مریم رجوی را بگذارد سر جایش؟ آن وقت باید به عقل این ملت شک کرد و گفت خلایق هر چه لایق». بی اغراق شوکه شدم. دوباره و سه‌باره خواندم و باز هم قانع نشدم. رفتم نوار صحبت‌های آقای نوری‌علا را در گفتگو با شهرام همایون شنیدم و دریافتم متأسفانه درست خوانده و شنیده‌ام.

حکومتی پریشان حال درمحاصره سیاه جعبهٰ‌های بیشمار...


 
رژیم رو به زوال آخوندی در آشفتگی اوضاع داخلی و بین المللی اش هر روز جعبه های سیاه متعددی که سند جنایات این رژیم داعشی هستند را به مردم ایران و جهان عرضه کرده و مستمرهم برتعدادشان میافزاید.

صفحه6 از843