انگیزه مردم ایران از شرکت در قیامهای پیاپی برای برچیدن بساط سلطه ولایت فقیه در این چهل سال آن روی سکه تحریم انتخابات ولایت فقیه نیست؟ به‌خصوص در قیام آبان‌ماه که طی دو روز دامنه آن به ۱۷۰شهر گسترش یافت و هزاران نفر کشته و زخمی و دستگیر می‌شوند.

 
 بعد از این که «تظاهرات» مقتدی صدر و حامیانش برای به بیراهه کشاندن و نابودکردن قیام سراسری مردم عراق، در روز جمعه ۴بهمن۹۸، به شکست انجامید، اسعد الناصری، از چهره های جریان صدر و امام جمعۀ پیشین مسجد کوفه، جدایی اش را از جریان مقتدا صدر اعلام کرد و به قیام کنندگان پیوست.

صفحه8 از843