روز یکشنبه، ۲۶ آبان ۹۸، ژنرال جیمز جونز، اولین مشاور امنیت ملی پرزیدنت باراک اوباما و فرمانده عالی پیشین نیروهای متفقین در اروپا (ناتو)، از اشرف ۳ بازدید و با خانم مریم رجوی دیدار کرد.

ژنرال جونز بهمراه خانم مریم رجوی از موزه ۱۲۰سال مقاومت ایران برای آزادی در اشرف ۳ بازدید کرد.

دیدار ژنرال جیمز جونز از اشرف ۳ و موزه مقاومت و دیدار با اشرفیان

در جریان دیدار از موزه مقاومت، ژنرال جونز با شماری از مجاهدان از زندانیان سیاسی سابق و شاهدان جنایات رژیم آخوندی و بازماندگان قتل عام۶۷ گفتگو کرد.

دیدار ژنرال جیمز جونز از اشرف ۳ و موزه مقاومت و دیدار با اشرفیان

دیدار ژنرال جیمز جونز از اشرف ۳ و موزه مقاومت و دیدار با اشرفیان

دیدار ژنرال جیمز جونز از اشرف ۳ و موزه مقاومت و دیدار با اشرفیان

دیدار ژنرال جیمز جونز از اشرف ۳ و موزه مقاومت و دیدار با اشرفیان

دیدار ژنرال جیمز جونز از اشرف ۳ و موزه مقاومت و دیدار با اشرفیان

دیدار ژنرال جیمز جونز از اشرف ۳ و موزه مقاومت و دیدار با اشرفیان