بروز خیزش های مردمی در کشورهای منطقه بویژه در سوریه، عراق و یا طی روزهای اخیر در لبنان که تماما بر محمل هایی مانند فقر، ناعدالتی و فساد استوار شده اند، به یقین دارای یک مخرج مشترک و آن عمق تنفر از دخالت‌های رژیم اخوندی در کشورهای همسایه و اسلامی را دارند.به یقین بروز بحران های لاعلاج اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه ماحصل تمامی سیاست های مخرب و میهن برباده حکومتی است که پایه و بنیان خود را برصدور بحران، کشور گشایی، تروریسم و جنگ های نیابتی گذاشته است.به دنبال اطلاعیه و هیاهوی سپاه پاسداران ولایت فقیه در مورد دستگیری و آوردن روح الله زم به داخل ایران، کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد: آمدنیوز که در بیانیه سالیانه شورا در مرداد گذشته افشا شده است، مانند ری‌استارت از ابتدا پارازیت اطلاعاتی رژیم آخوندی بود.

صفحه9 از279